FESTIVAL DE CINEMA JUEU de BARCELONA
1ª Edició: 1999
Inauguració 2013: 9 de juny

CAT.
Cinema obert de ment: El Festival de Cinema Jueu de Barcelona neix amb la vocació de donar una visió àmplia del pensament jueu, estretament lligat al passat de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya. Per tal de difondre aquesta diversitat, el Festival selecciona obres cinematogràfiques de provada qualitat, reconegudes i premiades a festivals internacionals, provinents en la seva majoria de la indústria independent i de cinematografies que no solen arribar a les nostres pantallas. El cinema ha estat i és el punt de partida, però perquè es converteixi en un punt de trobada, discussió i diàleg, per intercanviar punts de vista i compartir visions del món i les seves circumstàncies.
-
ESP.
Cine abierto de mente: El Festival de Cinema Jueu de Barcelona nace con la vocación de dar una visión amplia del pensamiento judío, estrechamente ligado al pasado de Barcelona, de Catalunya y de España. Para dar a conocer esta diversidad, el festival programa obras cinematográficas de calidad, reconocidas y premiadas en festivales internacionales y provenientes en su mayoría de la industria independiente y de cinematografías que no suelen llegar a nuestras pantallas. El cine ha sido y es el punto de partida, pero para que se convierta en un punto de encuentro, discusión y diálogo, para intercambiar puntos de vista y compartir visiones del mundo y sus circunstancias.
-
ENG.
Open minded cinema: The Barcelona Jewish Film Festival arose out of the vocation to make known and disseminate Jewish culture that is so closely linked to the history of Barcelona, Catalnya and Spain, using internationally recognized and from the independt circuit cinematographic works, most of them not realesed in our country. The cinema has been and continues to be the starting point, but the festival’s aim is to become a place of encounters, discussions and dialogue, a place to exchange points of view and share our visions of the world and its circumstances.