FESTIVAL SCREEN BARCELONA
1ª Edició: 2003
Inauguració 2013: 16 de maig

CAT.
LOOP es un esdeveniment de ciutat dedicat a les practiques artístiques vinculades al vídeo, el cinema i els nous mitjans.
LOOP s’articula a partir de:
LOOP Fair, una trobada professional i una plataforma de presentació de projectes i artistes.
SCREEN Festival, un festival de ciutat que activa a espais, agents i artistes del circuit artístic internacional i local.
LOOP Studies, un espai per a la discussió sobre la producció, la difusió i la gestió de vídeos, pel·lícules i artistes.
-
ESP.
LOOP es un evento de ciudad dedicado a las prácticas artísticas vinculadas al vídeo, el cine y los nuevos medios.
LOOP se articula a partir de:
LOOP Fair, un encuentro profesional y una plataforma de presentación de proyectos y artistas.
SCREEN Festival, un festival de ciudad que activa a espacios, agentes y artistas del circuito artístico internacional y local.
LOOP Studies, un espacio para la discusión acerca de la producción, la difusión y la gestión de videos, películas y artistas.
-
ENG.
LOOP is a wide city event dedicated to contemporary art practices related to video, film and new media.
LOOP consists of:
LOOP Fair, a professional meeting point and an invitational platform for artists’ projects presented by their galleries.
SCREEN Festival, a city project that takes place in different venues and features agents, spaces and artist, both local and international.
LOOP Studies, a space for professional discussion in the fields of production, diffusion and management of artists’ films and videos.


/ (1 of 1)